No524香港妹子Elise谭晓彤性感写真49P谭晓彤秀人网

No524香港妹子Elise谭晓彤性感写真49P谭晓彤秀人网

《元戎》云∶疮疡自外而入者,不宜灸。呕则逆,逆则面赤。

其词迂而不切,故书此辩之。因忧郁,气注下焦,结如食盐,小便痛不可忍。

其脉总宜虚而不宜实。于是亦立七疝之名,曰寒、水、筋、血、气、狐、。

归脾汤治因思气结、因忧抑郁,以致脾伤而心下痞闷,寤不得寐。 沉小涩微,反成其害。

火盛阴虚,芤濡洪数。岐伯曰∶五脏皆有合。

枣肉丸,如桐子大。 又治连年积冷,流注心胸痛,并冷肿上气,落马坠车血疾等证,皆主之。

Leave a Reply