Vol255女神Angela小热巴云南旅拍白色蕾丝内衣配开档黑丝诱惑写真56P小热巴花漾

Vol255女神Angela小热巴云南旅拍白色蕾丝内衣配开档黑丝诱惑写真56P小热巴花漾

兼主之「主」字,衍文也〔问曰:病人脉数,数为热,当消谷引食,而反吐者,何也?盖诃梨勒丸,以诃梨勒固下气之虚,以厚朴、陈皮平谷气之实,亦相允合。

 若渴而下利,小便数者,则津液已夺,故不可发汗也。肾主五液,心汗肝泣,自入为唾,脾涎肺涕。

干血不去,则新血不荣,而经闭不利矣,由是蓄泄不时,胞宫素湿,所积之血,与湿化而成白物,时时自下,是宜先去其藏之湿,矾石燥湿水,杏仁润干血也。呕家,呕吐或谷、或水、或痰涎、或冷沫,今呕而有脓,此内有痈,脓溃而呕,非呕病也,故曰:不可治呕,脓尽自愈。

面微黑黄者,即浅淡之黧色也,视其寿带纹短,若缠绕口角,亦非蓄血,即相家所谓蛇入口,主人饿死,更视其人有饥饿削瘦之容,可知病不能食,询问必是噎膈也。高世栻曰:淋家之膀胱津液先虚,故不可发汗,若发汗更夺其津液,则膀胱气竭,胞中并虚,故必便血,便血溺血也。

面乃阳之部位,下阴盛,上阳衰,故面必瘦,见此知水在肾,当于肾脏治水也。治诸水之病,当知表里上下分消之法。

又云:数则为热。凡作呕必伤津液,应当作渴,故为呕家本渴,渴则病从呕去,谓之欲解。

Leave a Reply